עמוד:458

פרק נט א הן לא-קצרה יד-יהוה מהושיע ולא-כבדה אזנו משמוע : ב כי אם-עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחחאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע : ג כי כפיכם נגאלו בדם ואצבעותיכם בעון שפתותיכם דברו-שקר לשונכם עולה תהגה : ד אין-קרא בצדק ואין נשפט באמונה בטוח על-תהו ודבר-שוא הרו עמל והוליד און : ה ביצי צפעוני בקעו וקורי פרק נח א קרא בגרון אל-תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חחאתם : ב ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון כגוי אשר-צדקה עשה ומשפט אלהיו לא עזב ישאלוני משפטי-צדק קרבת אלהים יחפצון : ג למה צמנו ולא ראית ענינו נפשנו ולא תדע הן ביום צמכם תמצאו-חפץ וכל-עצביכם תנגשו : ד הן לריב ומצה תצומו ולהכות באגרף רשע לא-תצומו כיום להשמיע במרום קולכם : ה הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכף כאגמן ראשו ושק ואפר יציע הלזה תקרא-צום ויום רצון ליהוה : ו הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלח רצוצים חפשים וכל-מוטה תנתקו : ז הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית כי-תראה ערם וכמיתו ומבשרך לא תתעלם : ח אז יבקע כשחר אורך וארכתך מהרה תצמח והלך לפניך צדקך כבוד יהוה יאספך : ט אז תקרא ויהוה יענה תשוע ויאמר הנני אם-תסיר מתוכך מוטה שלח אצבע ודבר-און : י ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחשך אורך ואפלתך כצהרים : יא ונחך יהוה תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמתיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא-יכזבו מימיו : יב ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור-ודור תקומם וקרא לך גדר פרץ משבב נתיבות לשבת : יג אם-תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש יהוה מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר : יד אז תתענג עליהוה והרכבתיך על-במתי ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי יהוה דבר : רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים : טז כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי-רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי : יז בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו : יח דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו : יט בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו : כ והרשעים כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט : כא אין שלום אמר אלהי לרשעים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר