עמוד:438

פרק לא א הוי הירדים מצרים לעזרה על-סוסים ישענו ויבטחו על-רכב כי רב ועל פרשים כי-עצמו מאד ולא שעו על-קדוש ישראל ואת-יהוה לא דרשו : ב וגם-הוא חכם ויבא רע ואת-דבריו לא הסיר וקם על-בית מרעים ועל-עזרת פעלי און : ג ומצרים אדם ולא-אל וסוסיהם בשר ולא-רוח ויהוה יחה ידו וכשל עוזר ונפל עזר ויחדו כלם יכליון : ד כי כה אמר-יהוה אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על-טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד יהוה צבאות לצבא על-הר-ציון ועל-גבעתה : ה כצפרים עפות כן יגן יהוה מגבא : טו כי כה-אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם : טז ותאמרו לא-כי על-סוס ננוס על-כן תנוסון ועל-קל נרכב על-כן יקלו רדפיכם : יז אלף אחד מפני גערת אחד מפני גערת חמשה תנסו עד אם-נותרתם כתרן על-ראש ההר וכנס על-הגבעה : יח ולכן יחכה יהוה לחננכם ולכן ירום לרחמכם כיאלהי משפט יהוה אשרי כל-חוכי לו : יט כי-עם בציון ישב בירושלם בכו לא-תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשמעתו ענך : כ ונתן לכם אדני לחם צר ומים לחץ ולא-יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראות את-מוריך : כא ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמאילו : כב וטמאתם את-צפוי פסילי כספך ואת-אפדת ממכת זהבך תזרם כמו דוה צא תאמר לו : כג ונתן מטר זרעך אשר-תזרע את-האדמה ולחם תבואת האדמה והיה דשן ושמן ירעה מקניך ביום ההוא כר נרחב : כד והאלפים והעירים עבדי האדמה בליל חמיץ יאכלו אשר-זרה ברחת ובמזרה : כה והיה על-כל-הר גבה ועל כל-גבעה נשאה פלגים יבלי-מים ביום הרג רב בנפל מגדלים : כו והיה אור-הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום חבש יהוה את-שבר עמו ומחץ מכתו ירפא : כז הנה שם-יהוה בא ממרחק בער אפו וכבד משאה שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אכלת : כח ורוחו כנחל שוטף עד-צואר יחצה להנפה גוים בנפת שוא ורסן מתעה על לחיי עמים : כט השיר יהיה לכם כליל התקדש-חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר-יהוה אל-צור ישראל : ל והשמיע יהוה את-הוד קולו ונחת זרועו יראה בזעף אף ולהב אש אוכלה נפץ וזרם ואבן ברד : לא כי-מקול יהוה יחת אשור בשבט יכה : לב והיה כל מעבר מחה מוסדה אשר יניח יהוה עליו בתפים ובכנרות ובמלחמות תנופה נלחם-בם : לג כי-ערוך מאתמול תפתה גם-היא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כנחל גפרית בערה בה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר