עמוד:249

פרק יג א ויהושע זקן בא בימים ויאמר יהוה אליו אתה זקנתה באת בימים והארץ נשארה הרבהמאד לרשתה : ב זאת הארץ הנשארת כל-גלילות הפלשתים וכל-הגשורי : ג מן-השיחור אשר על-פני מצרים ועד גבול עקרון צפונה לכנעני תחשב חמשת סרני פלשתים העזתי והאשדודי האשקלוני הגתי והעקרוני והעוים : ד מתימן כל-ארץ הכנעני ומערה אשר לצידנים עד-אפקה עד גבול האמרי : ה והארץ הגבלי וכל-הלבנון מזרח השמש מבעל גד תחת הר-חרמון עד לבוא חמת : ו כל-ישבי ההר מן-הלבנון עד-משרפת מים כל-צידנים אנכי אורישם מפני בני ישראל רק הפלה לישראל בנחלה כאשר צויתיך : ז ועתה חלק אתהארץ הזאת בנחלה לתשעת השבטים וחצי השבט המנשה : ח עמו הראובני והגדי לקחו נחלתם אשר נתן להם משה בעבר הירדן מזרחה כאשר נתן להם משה עבד יהוה : ט מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישר מידבא עד-דיבון : י וכל ערי סיחון מלך האמרי אשר מלך בחשבון עד-גבול בני עמון : יא והגלעד וגבול הגשורי והמעכתי וכל הר חרמון וכל-הבשן עד-סלכה : יב כל-ממלכות עוג בבשן אשר-מלך בעשתרות ובאדרעי הוא נשאר מיתר הרפאים ויכם משה וירשם : יג ולא הורישו בני ישראל את-הגשורי ואת-המעכתי וישב גשור ומעכת בקרב ישראל עד היום הזה : יד רק לשבט הלוי לא נתן נחלה אשי יהוה אלהי ישראל הוא נחלתו כאשר דבר-לו : טו ויתן משה למחה בני-ראובן למשפחתם : טז ויהי להם הגבול מערוער אשר על-שפת-נחל ארנון והעיר אשר בתוך-הנחל וכל-המישר על-מידבא : יז חשבון וכל-עריה אשר במישר דיבון ובמות בעל ובית בעל מעון : יח ויהצה וקדמת ומפעת : יט וקריתים ושבמה וצרת השחר בהר לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם : ח בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי : ט מלך יריחו אחד מלך העי אשר-מצד בית-אל אחד : י מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד : יא מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד : יב מלך עגלון אחד מלך גזר אחד : יג מלך דבר אחד מלך גדר אחד : יד מלך חרמה אחד מלך ערד אחד : טו מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד : טז מלך מקדה אחד מלך בית-אל אחד : יז מלך תפוח אחד מלך חפר אחד : יח מלך אפק אחד מלך לשרון אחד : יט מלך מדון אחד מלך חצור אחד : כ מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד : כא מלך תענך אחד מלך מגדו אחד : כב מלך קדש אחד מלך-יקנעם לכרמל אחד : כג מלך דור לנפת דור אחד מלך-גוים לגלגל אחד : כד מלך תרצה אחד כל-מלכים שלשים ואחד :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר