עמוד:104

פרק כו א ואת-המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם : ב ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל-היריעת : ג חמש היריעת תהיין חברת אשה אל-אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל-אחתה : ד ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית : ה חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אלאחתה : ו ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את-היריעת אשה אל-אחתה בקרסים והיה המשכן אחד : ז ועשית יריעת עזים לאהל על-המשכן עשתי-עשרה יריעת תעשה אתם : ח ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת : ט וחברת את-חמש היריעת לבד ואת-שש היריעת לבד וכפלת את-היריעה הששית אל-מול פני האהל : י ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית : יא ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את-הקרסים בללאת וחברת את-האהל והיה אחד : יב וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן : יג והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על-צדי המשכן מזה ומזה לכמתו : יד ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה : טו ועשית את-הקרשים למשכן עצי שחים עמדים : טז עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד : יז שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל-אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן : יח ועשית אתהקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה : יט וארבעים אדני-כסף תעשה תחת כפתריה ופרחיה ממנה יהיו : לב וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני : לג שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן-המנרה : לד ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה : לה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת-שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן-המנרה : לו כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור : לז ועשית את-נרתיה שבעה והעלה את-נרתיה והאיר על-עבר פניה : לח ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור : לט ככר זהב טהור יעשה אתה את כל-הכלים האלה : מ וראה ועשה בתבניתם אשר-אתה מראה בהר :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר