עמוד:103

פרק כה א וידבר יהוה אל-משה לאמר : ב דבר אל-בני ישראל ויקחו-לי תרומה מאת כל-איש אשר ידבנו לבו תקחו את-תרומתי : ג וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת : ד ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים : ה וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שחים : ו שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הממים : ז אבני-שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן : ח ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם : ט ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל-כליו וכן תעשו : י ועשו ארון עצי שחים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו : יא וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב : יב ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על-צלעו האחת ושתי טבעת על-צלעו השנית : יג ועשית בדי עצי שחים וצפית אתם זהב : יד והבאת אתהבדים בחבעת על צלעת הארן לשאת את-הארן בהם : טו בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו : טז ונתת אל-הארן את העדת אשר אתן אליך : יז ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה : יח ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת : יט ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב-אחד מקצה מזה מן-הכפרת תעשו את-הכרבים על-שני קצותיו : כ והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על-הכפרת ופניהם איש אל-אחיו אל-הכפרת יהיו פני הכרבים : כא ונתת את-הכפרת עלהארן מלמעלה ואל-הארן תתן את-העדת אשר אתן אליך : כב ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על-ארון העדת את כל-אשר אצוה אותך אל-בני ישראל : כג ועשית שלחן עצי שחים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו : כד וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב : כה ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר-זהב למסגרתו סביב : כו ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את-החבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו : כז לעמת המסגרת תהיין החבעת לבתים לבדים לשאת את-השלחן : כח ועשית את-הבדים עצי שחים וצפית אתם זהב ונשא-בם את-השלחן : כט ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר ימך בהן זהב טהור תעשה אתם : ל ונתת על-השלחן לחם פנים לפני תמיד : לא ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה ימים ויקרא אל-משה ביום השביעי מתוך הענן : יז ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל : יח ויבא משה בתוך הענן ויעל אל-ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר