עמוד:25

פרק א א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ : ב והארץ היתה תהו ובהו וחשך על-פני תהום ורוח אלהים מרחפת על-פני המים : ג ויאמר אלהים יהי-אור ויהי-אור : ד וירא אלהים את-האור כי-טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך : ה ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי-ערב ויהי-בקר יום אחד : ו ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים : ז ויעש אלהים את-הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי-כן : ח ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי-ערב ויהי-בקר יום שני : ט ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל-מקום אחד ותראה היבשה ויהי-כן : י ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי-טוב : יא ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו-בו על-הארץ ויהיכן : יב ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה-פרי אשר זרעו-בו למינהו וירא אלהים כי-טוב : יג ויהי-ערב ויהי-בקר יום שלישי : יד ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים : טו והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על-הארץ ויהי-כן : טז ויעש אלהים את-שני המארת הגדלים את-המאור הגדל לממשלת היום ואת-המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים : יז ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על-הארץ : יח ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי-טוב : יט ויהי-ערב ויהי-בקר יום רביעי : כ ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על-הארץ על-פני רקיע השמים : כא ויברא אלהים את-התנינם הגדלים ואת כל-נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כלעוף כנף למינהו וירא אלהים כי-טוב : כב ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו אתהמים בימים והעוף ירב בארץ : כג ויהי-ערב ויהי-בקר יום חמישי : כד ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו-ארץ למינה ויהי-כן : כה ויעש אלהים אתחית הארץ למינה ואת-הבהמה למינה ואת כל-רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי-טוב : כו ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה בראשית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר