חיה שנהב בקיץ יש - אבטיחים ומלונים וענבים וים , ברכת שחיה בגדים קצרים הרבה גלידה וגם אפרסקים ומשמשים וזבובונים ויתושים וסנדלים וכובעים ומזיעים וחם . השיר הזה דומה לרשימה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית