אחת המצוות המופיעות בתורה שנתן ה' לבני ישראל היא המצוה לשמר על השבת . קראו את המדרש שלפניכם . 1 רבנו עשה סעודה לאנטונינוס בשבת . הביא לפניו תבשילין צוננין - אכל מהם אנטונינוס וערב לו . בפעם אחרת , עשה רבי לאנטונינוס סעודה ביום חל . 5 הביא לפניו תבשילין רותחין . אמר אנטונינוס : התבשילין ההם ערבו לי יותר מהתבשילין האלה . אמר לו רבי : באלה חסר תבלין אחד . אמר לו אנטונינוס : באוצר המלך לא חסר כלום - יכלת לקחת משם . 9 אמר לו רבי : שבת - זה מה שחסר בתבשילין . יש לך שבת ? רבנו - רבי יהודה הנשיא , חכם יהודי אנטונינוס - שמו של קיסר רומאי תבשילין - תבשילים , מאכלים מבשלים צוננין - צוננים , קרים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית