חג השבועות נקרא גם "חג מתן תורה , " כי בחג הזה נתן אלהים את התורה לבני ישראל . בספר שמות , בתורה , מספר על היום המיחד והמרגש הזה – וגם במדרש שלפניכם . מהו מדרש ? קראו במלבן הכחל . מדרש הוא קטע קצר שעוסק במשהו שכתוב בתורה . את רב המדרשים חברו החכמים שלמדו תורה לפני כאלף וחמש מאות עד אלפים שנה . הם שוחחו על מה שהם למדו , הם שאלו שאלות והם העלו רעיונות חדשים על הפסוקים ועל הספורים שבתורה . כמעט לכל פסוק בתורה יש מדרשים . לפעמים המדרש כתוב כספור קצר , ולפעמים הוא כתוב כשיחה בין החכמים שפרשו את התורה . עכשיו , כשאתם יודעים מהו מדרש , אתם יכולים לקרא את המדרש על מתן תורה . אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן : כשנתן הקדוש-ברוך-הוא את התורה צפור לא ציץ , עוף לא פרח , שור לא געה , אופנים לא עפו , שרפים לא אמרו "קדוש , " הים לא נזדעזע , הבריות לא דברו . אלא העולם שותק ומחריש - ויצא הקול : " אנכי ה' אלהיך"  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית