הכנסת היא אחד המקומות הכי חשובים בירושלים ובישראל . בכנסת יש 120 חברי כנסת . אזרחי ישראל בוחרים אותם . חברי הכנסת קובעים את החקים של המדינה . לפני שהם מחליטים על חק חדש , חברי הכנסת מתוכחים , כל אחד אומר מה הדעה שלו . בסוף , יושב ראש הכנסת דופק בפטיש על השלחן . הוא מבקש שקט ושואל : "מי בעד החק הזה ? ומי נגד החק הזה " ? חברי הכנסת מצביעים . אם רב חברי הכנסת מצביעים בעד החק , יש חק חדש בישראל . מתוך : אופירה גל , צביה פיין , שירה גודמן , לחיות יחד בישראל ) ב ( - ספר למוד במולדת , חברה ואזרחות , הוצאת מטח , עמוד . 157 . 3 א . איזה טקסט משלב בין מידע לספור ? ב . באיזה טקסט יש רק מידע ? . 4 איזה טקסט ענין אתכם יותר ? הסבירו . . 5 לפניכם שתי תמונות . כתבו מתחת לכל תמונה את שם הטקסט המתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית