המלך שלמה בנה את בית המקדש בירושלים . האגדה מספרת שכאשר שלמה המלך התחיל לבנות את בית המקדש , הוא קרא לכל האנשים בעם לעזר . העשירים הביאו פועלים מארצות אחרות , שלמו להם כסף וזהב , והפועלים בנו במקומם . העניים עבדו עם הנשים ועם הילדים שלהם ובנו את הכתל המערבי של המקדש . הם הרימו את האבנים הכבדות לאט ובאהבה . כאשר נגמרה העבודה , אלהים ברך את בית המקדש . הוא ברך במיחד את הכתל המערבי , כי העניים בנו אותו בעצמם . אחר כך היתה מלחמה קשה בירושלים , ובית המקדש חרב . רק כתל אחד נשאר שלם - הכתל המערבי . היום יהודים ותירים מהארץ ומהעולם באים אל הכתל המערבי . מתוך : אופירה גל , צביה פיין , שירה גודמן , לחיות יחד בישראל ) ב ( - ספר למוד במולדת , חברה ואזרחות , הוצאת מטח , עמוד . 152  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית