. 1 לפניכם עבדה שאתם יודעים על ירושלים : ירושלים היא עיר עתיקה מאד אמרו בכתה עוד עבדות שאתם יודעים על ירושלים . . 2 לפניכם שני טקסטים מתוך ספר הלמוד "לחיות יחד בישראל" לכתה ב . קראו אותם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית