משה'לה מאושמיאני שם פרח מעבר לגטו פורח , מבין הגדרות הוא אלי משוחח : משה'לה משה'לה מה לך פה ? בוא אלי , בוא . את השיר שקראתם כתב ילד בן שמונה שחי בגטו בתקופת השואה . הגטאות היו אזורי מגורים סגורים שבהם רכזו את היהודים בצפיפות אימה . הגרמנים הנאצים אסרו על היהודים לצאת מהגטאות לאזורי מגורים אחרים , גם לא כדי לקנות מזון . . 1 א . לפי השיר , איפה זה שם , ואיפה זה פה ? ב . מינמצא שם ומי נמצא פה ? . 2 שערו : מה עונה משה'לה לפרח שמזמין אותו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית