מתוך ההגדה של פסח אחד מי יודע ? אחד אני יודע : אחד אלהינו שבשמים ובארץ . שנים מי יודע ? שנים אני יודע : שני לוחות הברית , אחד אלהינו שבשמים ובארץ . שלושה מי יודע ? שלושה אני יודע : שלושה אבות , שני לוחות הברית , אחד אלהינו שבשמים ובארץ . ארבע מי יודע ? ארבע אני יודע : ארבע אמהות , שלושה אבות , שני לוחות הברית , אחד אלהינו שבשמים ובארץ . חמשה מי יודע ? חמשה אני יודע : חמשה חמשי תורה , ארבע אמהות , שלושה אבות , שני לוחות הברית , אחד אלהינו שבשמים ובארץ .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית