ספר מחדש : רפאל ספורטה חכמי העיר חלם היו ידועים בעולם כאנשים חכמים , חריפי-מוח ושנוני שכל מאין כמותם . לפני שעשו כל מעשה שהוא היו חושבים , מתכנסים למועצות ושוקלים את תכניותיהם במאזנים , שלא יבואו לידי תקלה , חלילה . פעם אחת בנו חכמי חלם בית גדול ומפאר , שעלה להם כסף רב , אבל לא עשו לבית חלונות . הבית היה אפל וחשוך . מה גדול היה הצער ! מה רבה היתה הדאגה ! התכנסו למועצה גדולה , ישבו וחשבו : מה לעשות ? איך יכניסו את אור היום אל תוך הבית ? מצאו עצה : צריך להכניס את האור הביתה - בשקים ! פרשו שקים וסדינים על פני האדמה כלפי השמש הזורחת , עשו אותם צרורות צרורות , והביאו הביתה . פתחו את הצרורות - ופערו פיהם מתמהון : שוב אין אור בבית ! עשו זאת שוב - והבית נשאר אפל כבראשונה ! עמדו במבוכה גדולה ולא ידעו מה לעשות . נזדמן לשם פקח אחד . השמיעו לפניו את דאגתם . אמר להם : " תנו לי מאה דינרים - ואביא לכם את אור השמש הביתה " . הסכימו פה אחד , ושמחו על המציאה הגדולה שנזדמנה להם בהסח-הדעת : " אור השמש , היקר מכל יקר - קנינו במחיר מאה דינר " ! מה עשה הפקח ההוא ? לקח קרדם , פרץ פרצה בקיר - ומיד נכנס אור השמש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית