בפרק הזה תקראו שלושה ספורים משעשעים על דמיות ספרותיות מפרסמות : הרשלה , ג'וחא וחכמי חלם . הרשלההואדמותשלליצןיהודיעני , שידעלצחקעלהצרות ועל הקשיים בחייו . הספורים עליו מופיעים בספרים שונים , גם לילדים וגם למבגרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית