. 1 בספור המציר "אורי כדורי בגנתו" שבעמוד הבא היחידות התבלבלו . החליטו מה הסדר הנכון של היחידות , וכתבו את המספר המתאים ליד כל יחידה . אורי כדורי בגנתו ציורים : אריה נבון , חרוזים : לאה גולדברג פתאום בא הגשם . "אך זה לא טוב הרי אני אהיה רטב . " אורי כדורי משקה את הגן , יגדל בו כל צמח , יפרח כל אילן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית