רימונה די-נור לפעמים נורא מתחשק לי לשאל : מדוע אני לא אחי הגדול ? מדוע אני לא נולדתי ראשון והוא השני ? מדוע אני לא הבן הבכור ? והוא - לא אני ? את כל הדברים שאפשר לעשות הוא עשה לפני : לשבת , ללכת , ודוקא לישן - הוא ישן אחרי . לפעמים נורא מתחשק לי לשאל : מדוע אני לא אחי הגדול ? הייתי רוצה לדעת כמוהו לספר עד מאה ללכת לבד לעפר או טל ולחזר עוד שעה . הייתי רוצה - רק פעם - להיות שנה מעליו ושכל הבגדים הקטנים יעברו ממני - אליו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית