לפניכם שמות של שני שירים . נסו לשער לפי השמות מה מספר בכל שיר . מדוע אני לא אחי הגדול ? אולי מספר בשיר על הטיול אולי מספר בשיר על עכשו קראו את השיר הראשון . בהמשך תוכלו לבדק את ההשערות שלכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית