בעמודים הבאים תקראו תאור של הנסוי שערכו בכתה של דני . לפני הקריאה שימו לב למלים שבמסגרת הכחלה . מלים שקשורות לנסויים השערה - לפני שעושים את הנסוי , מנחשים מה יקרה . תוצאות - מה שקרה בנסוי . מסקנה - מה שלמדנו מהתוצאות . . 1 לפניכם דפים מהמחברת של דני . קראו אותם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית