בשעה שברא הקדוש-ברוך-הוא את אדם הראשון נטלו והחזירו על כל אילני גן-עדן , ואמר לו : ראה , מעשי כמה נאים ומשבחים הם ! וכל מה שבראתי - בשבילך בראתי . תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך ( קה"ר ט . ( . 1 לפניכם הפרושים של כמה מן המלים המופיעות במדרש . בראתי- יצרתי ( עשיתי ) תןדעתך - שים לב נטלו ( נטל אותו ) - לקח אותו משבחים - מצינים מעשי- המעשים שלי אילני גן-עדן - העצים שבגן עדן תחריב - תהרס א . עבדו בזוגות : הכינו משחק זכרון כדי להכיר את המלים ואת הפרושים טוב יותר . הכינו 7 חתיכות ניר קטנות , וכתבו בהן בכחל את המלים . הכינו עוד 7 חתיכות ניר קטנות , וכתבו בהן באדם את פרושי המלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית