. 1 גל מחזורי ומאפייניו 84 1 . 1 יצירת הל מחזורי 84 1 . 2 פונקציית העתק-מקום של הל מחזורי 84 1 . 3 פונקציית העתק-זמן של מקור גלים מחזורי 87 . 2 הפרמטרים הקובעים את אורך הגל 89 . 3 נוסחת גל הרמוני מתקדם 90 3 . 1 הקשר בין תנועת מקור הל לבין צורת ההל 90 3 . 2 ביטוי מתמטי המייצה הל הרמוני מתקדם בממד אחד 91 . 4 גלים עומדים 94 4 . 1 הלים עומדים ( רוחביים ) - דיון איכותי 94 4 . 2 הלים עומדים ( רוחביים ) - דיון כמותי 97 4 . 3 תנודות עצמיות 99 . 5 פעימות 104 5 . 1 פעימות - דיון איכותי 104 5 . 2 פעימות - דיון כמותי 106 שאלות , תרגילים ובעיות 108 . 1 גל מחזורי וסאפיעיו 1 . 1 יצירת גל מחזורי נער ונערה מחזיקים כל אחד בקצה אחר של חבל אלסטי . הנער יוצר בחבל פולס רוחב ( איור 1 א , ( ומיד עם סיום יצירתו הוא יוצר פולס שני , הזהה לקודם . על החבל נעים עתה שני פולסים כמתואר באיור 1 ב . מיד עם סיום יצירת הפולס השני מחולל הנער פולסים נוספים בזה אחר זה , שכל אחד מהם זהה לקודמו . לאורך החבל מתקדמת עתה סדרת פולסים ( איור 1 ג ) לעבר קצה החבל שבידי הנערה . נכנה את סדרת הפולסים המתפשטת בחבל בשם גל מחזורי . בסעיפים...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך