החכמים שואלים במעונה : איי צריו לתת ? החכמים כתבו אנחנו מסבירים מדות תכונות ארבע מדות באדם ; האומר : כתבו על יד כל ציור ( בעגול הקטן ) את המספר ע \ ל השוךה המתאימה לו מהמבנה , והעתיקו את השוךה המתאימה לציור . סמנו אל הספר
קרן תל"י