הו וכמים שואלים במעזנה : למי האדם צריך לךאג ? . כדי ללמד יותר על הלל , פנו לעמוד . 59 הוא ( הלל ) היה אומר -.. 1 אם אין אני לי , מי לי ? . 2 וכשאני לע ^ מי , מה אני ? . 3 ואם לאעלשו , אימתי ? T T " ( פרקי אבות ? , ךק , 'א משנה י "' ד ) . 1 השלימו את המשנה במלים מהשךש ד-א-ג . הלל החכם אמר : א . במשנה . ב שלושה סלקים . צ 5 עו אותם בשלושה צבעים שונים . ב . צירו קו מכל חלק לכותרת המרגאימה לו . 1 טוב אם אני דואג רק לעצמי אני צריף לדא ג לעצמי  אל הספר
קרן תל"י