הציר של היחידה הנוכחית הוא חוויית הקריאה של הספר השלם , ולכן אירועי השיח בעקבות הקריאה נמצאים במרכז היחידה , ועליהם להיות חגיגיים וחווייתיים . שיחה עם עמיתים שקראו את אותו הספר היא חוויה ספרותית ואישית גם יחד . אירועים אלו יתייחסו הן לספר השלם ולחוויית הקריאה בו , והן להיבטים ספרותיים הבאים לידי ביטוי בספר . המהלך יכלול שיח אישי , חווייתי ורפלקטיבי , לצד קריאה חוזרת המעלה רבדים ספרותיים בספר . האירוע הראשון ייערך במסגרת קבוצתית , בהנחיית המורה . להנחיה זו תפקיד חשוב ביותר , כיוון שהמפגש הקבוצתי מושתת על שיחה חופשית , ובה התלמידים משתפים את חבריהם בחוויית הקריאה שעברו , ורפלקציה על תהליך הקריאה . על המורה מוטלת האחריות לעודד ולאפשר שיח אוהד וידידותי , שבו התלמידים חשים בטוחים להביע את עצמם בחופשיות . על תפקיד המורה כמנחה המנחה הוא הנושא באחריות הכוללת לתהליך העבודה המתרחש בקבוצה , ועליו מוטל לפעול ליצירת התנאים הנדרשים כדי שהקבוצה תהיה המקום והמסגרת שבהם יוכלו חבריה להפיק תועלת , לצמוח ולהתפתח . 3 Shechtman ( 2006 ) מתייחסת לשלושה תחומים עיקריים בקשר למנחה : אישיות המנחה - חשוב שהמנחה י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך