במרכז היחידה עומד השיח שייערך בעקבות השלמת הקריאה של הספר כולו . יחד עם זאת , אנו מציעים לבחירת המורה שתי "תחנות" לקריאה משותפת של קטעים משני פרקים . חלק מחוויית הקריאה יכול להיות גם שיתוף של אחרים במחשבות וברגשות בנקודות זמן ספציפיות במהלך הקריאה . פעילות כזו יכולה לעורר עניין וסקרנות , לעקוב אחרי התפתחות העלילה , להאיר נקודות מבט שונות על הדמויות . עצירה מתודית כזו יכולה גם לסייע לתלמידים שעייפו מהמהלך של הקריאה העצמית . בנוסף , התמקדות בקטעים אלו תבסס את השיחה במוקדים השונים אשר יתקיימו לאחר תום הקריאה של כל הספר . המהלך בעקבות הקריאה בכל אחת מההצעות יכול להיערך בקבוצות או במליאה , לפי שיקול המורה . בדומה להצעות אלה אפשר להחליט על עצירות נוספות . תחנה ראשונה : עמ' , 104-97 פרק י"ג , "המרד" באמצעות הפרק הזה אנחנו מתוודעים לתכונות אופי של אלכס שלא נחשפנו אליהן עד כה . הקטע מציג מחדש את דמותו של אלכס : מצד אחד הוא פועל כמבוגר , לא מתבלבל ולא מהסס - יורה ואף פוגע בחייל הגרמני . מצד שני , מאוחר יותר הוא מגיב תגובה רגשית חזקה - בכי ממושך . בפרק זה אלכס מציל שני מבוגרים ממוות ומטפל בפצוע ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך