הקריאה של כל הספר נעשית באופן עצמאי ע"י התלמידים . חשוב לוודא שכל התלמידים " שותפים , " כלומר נמצאים במהלך של קריאה עצמית . לשם כך כדאי לייחד זמני קריאה עצמית בכיתה , בזמן השיעורים , ואף לפגוש את התלמידים באופן יזום בקבוצות קטנות . במצב זה אפשר לוודא שהתלמידים אכן קוראים ולעזור לתלמידים הזקוקים לכך . עזרה זו יכולה לבוא לידי ביטוי באופנים רבים , ובהתאמה לכל תלמיד ולצרכים הייחודיים שלו . לדוגמה - מפגש עם קבוצת תלמידים במסגרת השעה הפרטנית . כמו כן אפשר לשבת עם תלמיד יחיד ולקרוא יחד , או אף לקרוא קטעים בקול בפניו . במפגשים אלו אפשר גם להיעזר באיורים כדי לעורר סקרנות ומוטיבציה . במקרים מסוימים אפשר לגייס את ההורים וכן בעלי תפקידים בבית הספר ( מורת שילוב , בת שירות ) לקריאה משותפת עם התלמיד . להלן הצעות לשני מפגשים עם קבוצה של תלמידים המתקשים בקריאה העצמית . אפשר להציע פעילויות דומות בהתאמה לפרקים שונים . כמו כן , אפשר להבחין בין רמות קושי שונות של הפעילויות . כך , לדוגמה , הפעילות של שחזור בעל פה של תוכן של פרק תהיה קלה עבור תלמידים שניסוח התוכן בכתב קשה מדי עבורם . מפגש ראשון - עמ' , 29-25...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך