הפרק נפתח באופן מפתיע ומעורר סקרנות ( שם הפרק : "הסוד של אבא , ( " ובו הסופר בחר שלא לחשוף מיד את כל הפרטים ( מהו הסוד שעליו מכריזה כותרת הפרק ? למה זה סוד , (? ולכן פרטי המידע בפרק הם חשובים , וחלקם יתבררו כחשובים בהמשך הספר . האקדח של האב יעבור לרשותו של אלכס , ויסייע לו לשרוד וגם להציל חיי אחרים . זה לא היה מתאפשר לולא לימד האב את אלכס בפרק הראשון איך לירות באקדח ואיך לשמור עליו . קוראים בקול בפני הכיתה את הפרק הראשון . מבקשים מהתלמידים לשתף בחוויה מן השמיעה : התרגשתי מ ... חשבתי ש ... הזכיר לי ... הערה דידקטית : בתום קריאת הפרק מומלץ לתת לתלמידים שהות לחשיבה שקטה פנימית , לפני שמפנים אליהם שאלות ( אפשר לשאול מי רוצה לשתף , לומר משהו תוך כדי ההאזנה ובעקבותיה . אפשרות אחרת : להציע שקודם ישתפו חבר במחשבות שעלו תוך כדי ההאזנה ובעקבותיה , ורק אח"כ לשתף את המליאה . אפשר לערוך שיחה במליאה כדי לעודד את התלמידים להמשיך לקרוא בספר . שיחה זו יכולה להתנהל על בסיס הדברים שאומרים התלמידים ללא כל הכוונה , מעין שיתוף בחוויית ההאזנה . אפשר גם להציע נושא לשיחה , אבל חשוב לשים לב שלא להפוך את השיחה ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך