הצעה דידקטית : אנו מציעים שבכל מהלך פעילות שייבחר , ייקרא הפרק הראשון בכיתה , בשילוב של קריאה בקול וקריאה עצמית דמומה . בכך אנו מבטיחים כניסה משותפת של כל התלמידים אל הספר : הבנת המסגרת שבה מתרחש הסיפור , היכרות עם הדמות הראשית , והתחלה של שיח בכיתה סביב חוויית הקריאה . בתכנון של פעילות סביב קריאת כל ספר שלם במהלך השנה מוצע להתחיל בקריאה משותפת של פרק אחד או שניים , כדי ליצור מסגרת שיח משותפת ולהקל על תלמידים שהקריאה העצמית קשה עבורם . עבור תלמידים אלה מוצע שהמורה תמשיך לקרוא את הספר בקריאה קולית לאורך זמן בהזדמנויות שונות במהלך מפגשים קבוצתיים בשיעורי עברית או בשיעורים פרטניים . הערה דידקטית : חשוב שתכנון מפגשי הקריאה והדיון אודות ספר יותאמו לכל ספר בנפרד , ובאופן שמייצג באופן מיטבי את התכנים , את האירועים ואת הכתיבה של כל ספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך