שואלים : מה אנו יודעים על תקופה זו ? האם אנו מכירים ספרים / שירים / סרטים על התקופה ? מתבוננים בתצלומים הממחישים את מראה ההריסות בגטו ורשה ( אפשר להקליד במנוע חיפוש , כגון "גוגל תמונות , " את המילים 'הריסות גטו ורשה' ולקבל תצלומים מתאימים . ( משוחחים : מה אנחנו חושבים / מרגישים בעקבות ההתבוננות בתמונות ? מסבירים לתלמידים שנקרא את רוב הספר בקריאה עצמאית , ואחרי שכל התלמידים יסיימו את הקריאה נקיים שיח בקבוצות ובמליאה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך