המפגש הראשון עם הספר נועד ליצור חוויה של הנאה , ובכך להניע את התלמידים להמשיך לקרוא בו . כיוון שהתלמידים יופנו לקריאה עצמאית של הספר המפגש הראשון ייצור גם הקשר תכני , יבהיר מהו המקום ומהי התקופה שבהם מתרחשת העלילה , יפגיש את הקוראים העתידיים עם גיבורי הספר , ובכך 'יקל' על התלמידים . הצעה דידקטית : כדי לקיים מפגש ראשון עם הספר , צריך לבקש מהתלמידים להביא לכיתה את העותק של הספר שברשותם . לחלופין , אפשר לסרוק את העמודים הרלוונטיים ( מפורטים בהמשך ) ולהקרין אותם בכיתה בפני התלמידים . חשוב שהשיחה תתנהל רק על בסיס השערות . אין לצפות לתשובות חד משמעיות גם אם הן מבוססות על תוכן העניינים . הכוונה היא להשאיר מקום למתח ולסקרנות . דוגמה לתגובות של המורה : ייתכן , מעניין מה שאת / ה אומר / ת ... וכל תגובה אחרת שלא סוגרת אפשרויות , אלא פותחת אותן . במליאה קוראים את שם הספר ואת שם הסופר , מתבוננים באיור שעל הכריכה , מעיינים בתוכן העניינים שבפתח הספר . מתבוננים בתרשים הנמצא בעמוד , 6 ומשוחחים על הקשר בין שם הספר לתרשים ( רחוב הציפורים בגטו . ( שואלים : מהו 'אי ? ' האם ייתכן אי בתוך רחוב ? ( זהו 'אי' במ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך