מדינת ישראל משרד החינוך המינהל הפדגוגי האגף לחינוך יסודי המזכירות הפדגוגית הפיקוח על הוראת העברית קוראים את הספר "האי ברחוב הציפורים" מאת אורי אורלב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך