בפרק זה נלמד ש ... כוחות פועלים בין גופים שונים ויכולים לשנות את תנועתם או את צורתם . כאשר גוף אחד מפעיל כוח על גוף אחר , הגוף האחר מפעיל עליו בו זמנית כוח שווה בגודלו , בכיוון ההפוך . יש כוחות הפועלים במגע בין גופים , ויש כוחות הפועלים ממרחק ללא צורך במגע בין הגופים . קיימים כוחות מסוגים שונים , לדוגמה : כוח חיכוך , כוח כבידה , כוח מגנטי וכוח חשמלי . מהירותו של גוף נקבעת לפי הדרך שהגוף עובר והזמן שלוקח לו לעבור אותה . האדם פיתח מכונות כמו המישור המשופע והמנוף , המאפשרות לו לבצע פעולות יותר בקלות . לחץ הוא הכוח הפועל על יחידת שטח של גוף בניצב לפני השטח . הלחץ תלוי בגודל הכוח הפועל על הגוף ובשטח שהכוח פועל עליו . מושגים שנכיר : כוח ניוטון ( יחידת מידה ) נקודת אחיזה מהירות תאוצה ותאוטה כוח כבידה כוח מגנטי כוח חיכוך כוח חשמלי משקל ומסה מנוף : נקודת משען , זרוע כוח , זרוע משא מישור משופע לחץ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית