בפרק זה נלמד ש ... אפשר להמיר אנרגיה חשמלית למגוון סוגי אנרגיה . בכל מעגל חשמלי יש מקור לאנרגיה חשמלית , תילים מוליכים ומכשיר חשמלי . מכשיר חשמלי הוא מערכת טכנולוגית . במעגל חשמלי סגור זורם זרם חשמלי . הזרם החשמלי עובר במעגל החשמלי ברכיבים המחוברים בטור וברכיבים המחוברים במקביל . עוצמת הזרם במעגל נקבעת באמצעות חוזק המקור , הרכיבים במעגל והתילים המוליכים . על ידי העברת זרם חשמלי בתיל המלופף סביב מוט ברזל נוצר מגנט מלאכותי הנקרא אלקטרומגנט . בעת השימוש בחשמל יש לנהוג על פי כללי בטיחות מתאימים ולהשתמש באמצעי זהירות נדרשים . קיימות דרכים מגוונות להפקת אנרגיה חשמלית . כיום מחפשים מקורות אנרגיה חלופיים להפקת אנרגיה חשמלית . מושגים שנכיר : אנרגיה חשמלית זרם חשמלי : עוצמת זרם , מד–זרם ( אמפרמטר ) התנגדות חשמלית מוליכות חשמלית חיבור בטור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית