בפרק זה נלמד ש ... כל החומרים בנויים מאטומים . יסודות הם חומרים הבנויים מסוג אחד בלבד של אטומים , ואי אפשר לפרק אותם לחומרים פשוטים יותר . החלקיקים המרכיבים את היסודות הם אטומים או מולקולות . חלקיקים אלה יכולים להיות מסודרים באופנים שונים . האטום בנוי מגרעין זעיר המורכב מפרוטונים ומנויטרונים , וסביבו נעים אלקטרונים . באטום ניטרלי מספר האלקטרונים זהה למספר הפרוטונים . ביון ( אטום בעל מטען חשמלי ) מספר האלקטרונים שונה ממספר הפרוטונים . היסודות מאורגנים בטבלה המחזורית לפי מספרם האטומי . ליסודות המסודרים באותו הטור בטבלה המחזורית יש תכונות דומות והם נקראים " משפחה כימית . " מושגים שנכיר : אטום יסוד גרעין , "ענן" אלקטרונים אלקטרון , פרוטון , נויטרון כוחות חשמליים ( אלקטרוסטטיים ) מספר אטומי מולקולה סריג יון טבלה מחזורית משפחה כימית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית