בפרק זה נלמד ש ... כימיה היא מדע העוסק בחקר החומרים , מבנה החומרים , תכונותיהם ושיטות לייצור חומרים חדשים . פיזיקה היא מדע העוסק בחקר תופעות טבע בסיסיות כמו תנועה , חשמל , מגנטיות ועוד . הנדסה היא תחום העוסק ביישומים טכנולוגיים של תגליות מדעיות כדי לשפר את חיינו . המחקר המדעי נערך על פי שיטת החקר המדעי . בעת ביצוע ניסויים במעבדה יש לשמור על כללי הזהירות . מושגים שנכיר : פיזיקה כימיה טכנולוגיה חקר מדעי : שאלת חקר , השערה , תכנון ניסוי , תצפיות , תוצאות , מסקנות מבוא הספר מדעי החומר לכיתה ח דן במושגים , בתופעות ובחוקים מתחום הכימיה ומתחום הפיזיקה , בהיבטים הנדסיים–טכנולוגיים הנוגעים לתחומים אלה , ובהשפעת הטכנולוגיה על החברה ועל הסביבה . כימיה היא המדע העוסק בחקר החומרים . הכימיה עוסקת בשאלות כגון אלו : כיצד בנויים החומרים השונים ? מהן התכונות המאפיינות אותם ? אילו שינויים מתרחשים בהם ? כיצד נוצרים חומרים וכיצד הם מתפרקים ? חוקרים העוסקים בתחום הכימיה נעזרים בשפה כימית , המסייעת להם לתאר את החומרים ואת השינויים החלים בהם בצורה מקוצרת ופשוטה . בזכות המחקר במדע הכימיה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית