פרק : 1 מבוא 5 פרק : 2 אטומים , יסודות והטבלה המחזורית 15 פרק : 3 תרכובות ותערובות 45 פרק : 4 שינויים בחומר 87 פרק : 5 אנרגיה חשמלית 125 פרק : 6 כוחות ותנועה 177 מילון מונחים 244 פתיחה הספר מדעי החומר לכיתה ח דן במושגים , בתופעות ובחוקים בתחומי הכימיה והפיזיקה , בהיבטים הנדסיים-טכנולוגיים הנוגעים לתחומים אלה ובהשפעת הטכנולוגיה על החברה ועל הסביבה . במהדורה הדיגיטלית של הספר משולבות הדמיות שבאמצעותן תוכלו לחקור תופעות שונות במדע . בספר שישה פרקים : פרק ראשון : מבוא בפרק הזה נכיר את תחומי המדע והטכנולוגיה : פיזיקה , כימיה והנדסה , ואת השפעתם על החברה ועל הסביבה . הפרק מציג את שיטת החקר המדעי בליווי ניסוי לדוגמה , וכן מסביר את אמצעי הזהירות לעבודה במעבדה . פרק שני : אטומים , יסודות והטבלה המחזורית בפרק הזה נכיר את האטומים , המרכיבים את כל החומרים בעולם , ואת היסודות הבנויים רק מסוג אחד של אטומים , ונלמד כיצד מתארים את היסודות בשפה הכימית . נכיר את מבנה האטום ונבין במה נבדלים אטומים של יסודות שונים זה מזה . נכיר את הטבלה המחזורית שבה מאורגנים היסודות הידועים לנו , ונערוך היכרות ראשונית עם ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית