נכתב על–פי תכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה לכיתות ז-ט בבית הספר הממלכתי והממלכתי–דתי ניהול מדעי דידקטי : ד"ר רחל מינץ פיתוח וכתיבה : רות שטנגר , חוה בן חורין , אווה שוורץ , ד"ר רחל מינץ יועצים ועורכים מדעיים : פרופ' גיל מרקוביץ , ' החוג לכימיה , הפקולטה למדעים מדויקים , אוניברסיטת תל אביב פרופ' מאיר מידב , החוג לחינוך מתמטי , מדעי וטכנולוגי , ביה"ס לחינוך , אוניברסיטת תל אביב ד"ר גיא הד , מטח עריכה דידקטית פדגוגית : ד"ר נורית קינן עריכה לשונית : טלי בלייכר , אודי לוינגר עריכת מגדר : שרה אופק עיצוב וגרפיקה : ענת קמינצקי , דקלה פולוצקי איורים טכניים : דקלה פולוצקי , ענת קמינצקי איורים : שחר נבות פיתוח עצמי למידה מתוקשבים : חוה בן חורין , ד"ר רחל מינץ , ד"ר גיא הד , רות שטנגר גרפיקה ממוחשבת : אלכס חיינזון תכנות , הפקה של עצמי למידה : צוות הטכנולוגיה של מטח תחקיר תמונות : דבורה גרודה , ענת קמינצקי , דקלה פולוצקי וחברי צוות הפיתוח טיפול בזכויות יוצרים : דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית