בשיעורים הקרובים נלמד על מוסד הנשיאות בישראל . מי מכהן כנשיא המדינה בימים אלה ? מה תרצו לדעת על הנשיא ומוסד הנשיאות בישראל ? הכינו רשימה של שאלות , שננסה לענות עליהן יחד במהלך הלימוד המשותף . לפניכם מקורות שונים העוסקים בתפקיד הנשיא מתקופת התנ"ך ועד ימינו : תקופת התנ"ך : נשיא אחד נשיא אחד לבית אב לכל מטות ישראל ; ואיש ראש בית אבותם המה לאלפי ישראל יחזקאל ל"ד . 24 תקופת בית שני : בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד , מהמאה הראשונה לפני הספירה ועד המאה החמישית לספירה , "נשיא" היה תוארו של ראש הסנהדרין – המוסד הדתי והשיפוטי העליון שפעל בתקופה זו . " בו ביום מינו את הלל נשיא והיה מורה להם בהלכות פסח " . תוספתא , מסכת פסחים , פרק , 'ד הלכה י"ד תקופת הגלות : הרמב"ם על תפקיד רבי יהודה הנשיא : " כדי שלא תישכח תורה שבעל פה מישראל , לפי שראה שתלמידים מתמעטין והולכין , והצרות מתחדשות ובאות , ומלכות רומי פושטת בעולם ומתגברת , וישראל מתגלגלין והולכין לקצוות , חיבר חיבור אחד להיות ביד כולם כדי שילמדוהו במהרה ולא יישכח . "  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר