› לאחר שהעמקתם בנושא המנורה וחקרתם אותה , הסבירו מדוע נבחרה המנורה כסמל המדינה ? › הביאו דוגמאות ונימוקים מתוך מה שלמדתם . על המנורה בסמל המדינה אמר דוד צבי פנקס : " קודם כול אני רוצה להביע סיפוק נפשי מהעובדה , שהממשלה החליטה לבחור כסמל למדינה את המנורה . אני רואה בהחלטה זו כמוצלחת ומכובדת ביותר , כי תמיד שימשה המנורה סמל היהדות המקורית והאמיתית , והיא מקשרת אותנו עם עברנו הגדול בארץ זו ואני מקווה , שהסמל יעשה את פעולתו – אור המנורה יאיר לנו את דרכנו " . דוד צבי פנקס , ( 1952– 1895 ) פוליטיקאי ישראלי , מחותמי מגילת העצמאות ושר התחבורה השלישי של מדינת ישראל 8-מ באוקטובר 1951 ועד פטירתו . מדינת ישראל הממשלה הזמנית הזמנה מתבקשות הצעות לסמל המדינה על-פי הנתונים האלה : הצבעים - תכלת ולבן וכל צבע נוסף , לפי טעמו של הצייר . בגוף הסמל מנורה בעלת שבעה קנים ושבעה כוכבים ( בני שישה קצוות . ( תתקבל לעיון גם כל הצעה אחרת , או רעיון אחר . אין הממשלה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא מן המוגשות . את ההצעות יש למסור במעטפה סגורה ולרשום עליה : מזכירות הממשלה הזמנית , ועדת הסמלים . המועד האחרון להגשת הצעות הוא ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר