משימה ראשונה › מי כתב את התקווה ? › מה מקור מנגינת ההמנון ? › מה היה השם הקודם של השיר ? › מתי התקבלו השיר והמנגינה כהמנון המדינה ? › כיצד התקבלו השיר והמנגינה על-ידי הציבור כהמנון הלאומי ? משימה שנייה ההמנון הוא חלק משיר שלם . קראו את השיר במלואו ( נמצא בעמוד הבא ) וענו על השאלות הבאות בעקבות קריאת השיר השלם : › איזה בית חוץ מהפזמון שרד מהתשעה ? › האם לדעתכם יש בתים אחרים בשיר המתאימים להמנון ? › חפשו ומצאו איזו שורה בפזמון השתנתה ? נסו לשער מדוע . › שאלת אתגר : נסו למצוא מי כתב את השורה הנוספת . › באיזה אופן ניתן ללמוד מהשיר שהוא נכתב לפני קום המדינה ? › מה היתה תקוות המשורר ? תקוותנו  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר