" בואו נשיר את השיר ... של הארץ" ביחידה זו נעסוק בזיקה של עם ישראל לארץ ישראל לאורך הדורות . זיקה זו באה לידי ביטוי בשירה ובספרות העברית מאז תקופת התנ"ך ועד ימינו . נבדוק את הביטויים לאהבת הארץ בשירה ובספרות העברית לדורותיה : בתפילות ובברכות , בסיפורים חסידיים ובשירה בתקופות השונות , ונבדוק את הרצף הרעיוני והיצירתי בין יצירות קדומות ליצירות עכשוויות בנושאים שונים , כגון מצוות יישוב הארץ , נופי הארץ וכולי . מקרא הסמלים המופיעים בחוברת  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר