כל הגן לבש לבן טוב מראה עיניים משימתכם : צאו לחצר בית הספר . › חפשו בעלי חיים - ציפורים , יונקים , זוחלים - כמה מינים מצאתם ? › האם הבחנתם בצמח או בעל חיים שראיתם היום , ולא ראיתם לפני חודשיים ? › צלמו פרח , עץ או בעל חיים שאינכם מכירים את שמו , והמציאו לו שם בהתאם למאפייניו . לאחר מכן , חפשו באינטרנט או במגדיר את שמו ומאפייניו . כתבו שלוש תכונות מרכזיות שלו שבאמצעותן תוכלו לזהות אותו גם בפעם הבאה שתפגשו בו . זו התקופה בה הטבע משתנה – מסביבכם פרחים חדשים , עצים מלבבים וציפורים מצייצות . אילו תחושות מתעוררות בכם למראה השינויים בטבע שסביבכם ? במקום במילים הסבירו תחושותיכם בכתיבת שיר , הכנת ריקוד , ציור או כל דרך אחרת . קראו את הקטע שלפניכם : ארבעה ראשי שנים הם . באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים . באחד באלול ראש השנה למעשר הבהמה . באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמטין וליובלות , לנטיעה ולירקות . באחד בשבט , ראש השנה לאילן , כדברי בית שמאי . בית הלל אומרים , בחמישה עשר בו :  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר