אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי ... תחגו את-חג-יהוה , שבעת ימים ... ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים ... למען ידעו דרתיכם , כי בסכות הושבתי את-בני ישראל , בהוציאי אותם מארץ מצרים . ספר ויקרא פרק כג 43 – 39 חג הסכת תעשה לך שבעת ימים , באספך מגרנך ומיקבך . ושמחת בחגך , אתה ובנך ובתך , ועבדך ואמתך , והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך . ספר דברים פרק טז 14 – 13 › מה הסיבה לחגיגת החג בכל אחד מהמקורות ? › האם גם מי שאינו חי בארץ יכול לחגוג בגלל אותן הסיבות ? נסו לחשוב מה רלוונטי ( קשור ) ומה לא . הסבירו תשובתכם . חג הסוכות - מקורו של שם זה בפסוק מספר ויקרא ... " בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה , חג הסכות " ... ( ספר ויקרא פרק כ"ג , . ( 33 השם 'חג הסוכות' נותן ביטוי למצווה העיקרית והבולטת של החג : ישיבה בסוכה . הסוכה היא מבנה ארעי מכוסה , הסוכה נבנית תחת כיפת השמים . › מה , לדעתכם , עושה היציאה מן הבית אל הטבע והנוף ? שם החג הוא גם אזכור לסיפור יציאת מצרים והנדודים במדבר עד להתנחלות בארץ ישראל . במהלך תקופה זו התגוררו שבטי ישראל בסוכות . לכל מצוה יש כוח – סמל כזכר היסטורי לשעבר , כביטוי לרחשי ה...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר