שלש רגלים תחג לי בשנה . את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ; ולא יראו פני ריקם . וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה ; וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה . ספר שמות פרק כ"ג 14-16 את חג המצות , תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך , למועד חדש האביב : כי בחדש האביב , יצאת ממצרים ... וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג , האסיף תקופת השנה . ספר שמות פרק לד 18-22 › חפשו את החגים בלוח השנה ( העברי ) העתיקו למחברת והשלימו : סוכות חל בחודש ______ בעונת ה ________ פסח חל בחודש ______ בעונת ה ________ שבועות חל בחודש ______ בעונת ה ________  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר