ביום הכיפורים , כשבית המקדש עוד היה קיים , היה נכנס הכהן הגדול אל קודש הקודשים . זה היום היחיד בשנה בו מותר היה לכוהן הגדול להיכנס אל החדר . וכך נכתב : וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל-קהל ישראל ספר ויקרא , פרק ט"ז 17 › מדוע לדעתכם נדרש הכוהן הגדול לבקש כפרה עבורו , עבור ביתו ועבור כל העם ? › מה משמעות הסדר – בעדו , בעד ביתו ובעד כל קהל ישראל ? › מה היתרונות ומה החסרונות בבחירת אדם אחד הנדרש לבקש כפרה בעבור כלל הציבור ? › האם גם כיום יש אדם או קבוצת אנשים הנושאים באחריות עבור כלל הציבור ? האם זהו מצב רצוי ? הסבירו תשובתכם . עם חורבן בית המקדש פסקו מנהגי עבודת בית המקדש ביום הכיפורים ובמקומם הונהגו תפילות ופיוטים . כאשר בית המקדש היה קיים , מרכז ההתרחשות ביום כיפור היה בבית המקדש , שם כיפר הכהן הגדול בעבודתו על עוונות כל בני ישראל . עבודתו של הכהן הגדול ביום כיפור כללה עבודות מיוחדות ליום כיפור , שבוצעו בלבוש לבן , בשונה מעבודות רגילות , שנעשו בכל השנה בבגדי זהב . בסוף יום הכיפורים כשיצא הכהן הגדול בשלום מקודש הקודשים , העם היה ממתין לו ברחובות ירושלים , ואווירת שמחה מילאה את העיר . כיום בבת...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר