בראש השנה פרחה שושנה אצלי בגינה › ספרו כיצד נהוג לחוג את ראש השנה בביתכם , בקהילתכם . › אילו מנהגים נהוגים במשפחתכם ? › מדוע , לדעתכם , נפתחת השנה בחודש תשרי ? שנים עשר ירחים / נעמי שמר בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד בחשוון ירד יורה ועל גגי רקד בכסלו נרקיס הופיע בטבת ברד ובשבט חמה הפציעה ליום אחד . באדר עלה ניחוח מן הפרדסים בניסן הונפו בכוח כל החרמשים  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר