המדרשים פארו את היצירה היהודית מתקופת המשנה ואילך , ומעשה המדרש עוד לא תם . הפכו גם אתם שותפים לשרשרת היצירה . בשיעור זה תצרו את החוליה הבאה בשרשרת . בית מדרש – הבית שבו דורשים , שואלים , מביעים עמדות שונות , מציגים תשובות שונות ושאלות חדשות – כך בחרו לקרוא למקום שבו נכתבה ונלמדה היצירה היהודית . › אילו ערכים של למידה , תרבות וחברה באים לידי ביטוי בבחירה זו ? › איזה ערך תוכלו ליישם באורחות חייכם , כתלמידים וכבני התרבות היהודית ? › בחרו ערך אחד או יותר ונסחו אותו בדרך יצירתית ( מדרש אגדה , מדרש הלכה , אמנות פלסטית , שיר ( ... למה נמשלו ישראל לזית ? נעקוב אחרי הזית בתרבות היהודית מהתנ"ך ועד ימינו . הזית הוא דוגמה לסמל המקשר בין עם ישראל לארץ ישראל , כפי שעולה מן המדרשים . " הלוך הלכו העצים למשח עליהם מלך ויאמרו לזית מלכה עלינו ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים"  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר