› מי היו ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי ? חפשו במקורות מידע שונים וכתבו בקצרה על כל אחד מהאישים . התייחסו לנקודות הבאות : מקום הולדתם , מתי חיו , היכן התחנכו , מה הייתה זהותם היהודית-ציונית , מה היה עיסוקם , נקודות ציון חשובות בחייהם ועוד . מתקופת המשנה ואילך נכתבו מדרשי אגדה רבים . "ספר האגדה" הוא מפעל אדיר , שיזמו חיים נחמן ביאליק ויהושע חנא רבניצקי . העבודה החלה בשנת 1903 באודסה שבאוקראינה , והסתיימה בארץ ישראל . ביאליק ורבניצקי ליקטו מדרשי אגדה מתקופת התנאים והאמוראים : משנה , תלמוד בבלי וירושלמי , מכילתא , ספרא , ספרי , תוספתא , מדרש רבה , מדרש תנחומא ועוד . הם תרגמו את האגדות הכתובות בארמית לעברית , סידרו אותן לפי נושאים , וחיברו יחד אגדות דומות ממקורות שונים . במבוא לספר האגדה כתב ביאליק : " על ידי האגדה , אדם נכנס לבית חייה הגמורים של האומה הישראלית ומסתכל ב'לפני ולפנים' שלה . מכיר הוא את ריבונה של האומה ומציץ בעולמה כמו שהוא ... האגדה בכללותה אינה נחלת יחידים , אלא היא יצירה משותפת של כל האומה והכל שותפים בבריאת עולמה . " " המעולה והמשובח שבאגדה ... סדן שכל דור הוסיף עליו קליפה חדשה ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר