עד כה למדנו בעיקר מדרשי אגדה והלכה מתקופת המשנה והתלמוד . במשך הזמן התפתחה תרבות דרשנית שהמשיכה את המסורת המשנאית-תלמודית והוסיפה עליה דרכי דרשנות חדשות ומגוונות . העברית המודרנית עושה שימוש במושג העתיק 'מדרש' גם בהקשרים חדשים . לדוגמא : הסברי שמות נקראים בעברית של היום : 'מדרשי שם . ' בשיעור זה נלמד על מדרש שם ומדרש חזותי . במילה מדרש , בעבר וגם היום , משתמשים בהקשרים נוספים . בפעילות זו נכיר את מדרשי השם . " ולמה נקרא שמה צפורי ? שיושבת בראש ההר כציפור" ( תלמוד בבלי , מסכת מגילה דף ו' עמוד . ( 'א מדרש שם הוא הסבר לשמו של אדם או מקום . ישנם מספר הסברים אפשריים לקשר בין השם לבין משמעותו : קשר לשוני – לדוגמה , יצחק מהשורש צ . ח . ק . " ואברהם , בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו . ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי" ( בראשית כ"א . ) 5-6 דמיון צלילי – דמיון בצליל , אך לא בשורש הלשוני . לדוגמה : " ותלד את קין ותאמר קניתי איש את-יהוה" ( בראשית ד' ) 1 או ההסבר הניתן לשם "שמואל : " "ותקרא את שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו" ( שמואל א' א' . ) 20 דרשו את השם שלכם – אתם מוזמנים לכתוב מדרש קצר המ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר